วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วิชาตัดผมชาย สอนโดยอ.สุภารัตน์ ท้าวขว้าง

เนื้อหาวิชาที่สอน
ความรู้เบื้องต้นกับการตัดหรือแต่งทรงผม
การใช้เครื่องมือตัดผมและบำรุงรักษาเครื่องมือ
เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตัดซอยผม
เรียนรู้การตัดปฏิบัติตัดหัวจริงและตุ๊กตา
เรียนรู้การตัด/ซอยทรงวัยรุ่นตามสมัยนิยม
วิชาตัดผมชาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น