วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วิชาพวงมาลัยดอกไม้สดและบายศรี สอนโดยอ.สุมานนท์ สมรรคนัฎ

เนื้อหาวิชาที่เปิดสอนการร้อยมาลัยแบบต่างๆ
การทำบายศรี
การแกะสลักผักและผลไม้
การพับธนบัตร
การจัดดอกไม้สดการทำเครื่องแขวน
วิชาพวงมาลัยดอกไม้สดและบายศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น