ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด


เปิดอบรมวิชาชีพฟรี หลายสาขาวิชาชีพ เช่น ซ่อมโทรศัพท์มือถือ,เสริมสวย,ตัดผมชาย,คอมพิวเตอร์และอื่นๆ สนใจติดต่อ โทร 02-423-2025-6
หลักสูตร จันทร์-ศุกร์
เรียน 1 เดือน (80 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.30-14.30 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
1. คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2. คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
3. เทียนแฟนซี
4. นวดแผนไทย
5. บาติกและมัดย้อม
6. สมุนไพร
7. ดอกไม้จากดินไทย
8. การออกแบบเครื่องประดับสตรี
9.อาหารคาว-อาหารว่าง
10. การทำพวงมาลัยดอกไม้สดและบายศรี
11. เบเกอรี่
12. ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ)
13. อาหารนานาชาติ
14. สร้างแพทเทิร์น
เปิดรับสมัครเรียน
วันที่ 15-31 ของทุกเดือน
เปิดเรียน วันที่ 1หรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไปหลักสูตร จันทร์-ศุกร์
หลักสูตรจันทร์ -ศุกร์
เรียน 2 เดือน (160 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.30-14.30 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
1. เสริมสวย ระดับ 1
2. ตัดผมชาย
3. ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
4. เย็บจักรอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 สมัคร 1-30 เมษายน เรียน พฤษภาคม-มิถุนายน
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-30 มิถุนายน เรียน กรกฎาคม-สิงหาคม
หลักสูตร เสาร์-อาทิตย์
เรียน 2 เดือน (80 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
1. ซ่อมคอมพิวเตอร์
2. คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
3. คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
4. นวดแผนไทย
5. นวดแผนไทย (ประยุกต์)
6. เทียนแฟนซี
7. บาติกและมัดย้อม
8. เพ้นท์กระจก
9. ดอกไม้จากดินไทย
10. การออกแบบเครื่องประดับสตรี
11. กรอบรูปวิทยาศาสตร์
12. บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณพ์กระดาษ เครื่องหนัง
13. เบอเกอรี่
14. อาหารคาว
15. อาหารว่างและขนมไทย
16. การจัดดอกไม้สดและแกะสลักผักผลไม้
17. สมุนไพร
18. ช่างไฟฟ้า-พันมอเตอร์
19. การสร้างแพทเทิร์น
เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-พฤษภาคม
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กรกฎาคม
รุ่นที่ 6 รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม เรียน สิงหาคม-กันยายน
หลักสูตร เสาร์และอาทิตย์
เรียน 4 เดือน (80 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.00-15.00 น
วิชาที่เปิดรับสมัคร
1. ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
2. เย็บจักรอุตสาหกรรม
3. ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์
เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - มกราคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กันยายน
หลักสูตร เสาร์หรืออาทิตย์
เรียน 6 เดือน (120 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
1. เสริมสวย
2. ตัดผมชาย
เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - มีนาคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-กันยายน
1 ความคิดเห็น:

  1. ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดเปิดอบรมวิชาชีพฟรีเช่น เสริมสวย,ตัดผมชาย,คอมพิวเตอร์,ซ่อมโทรศัพท์มือถือสนใจโทร.02-423-2025-6

    ตอบลบ